Day: September 28, 2022

แผนประกันสุขภาพ ‘วงเงินคุ้มครองสูงแผนเดียว’ กับ ‘ความคุ้มครองต่ำหลายแผน’ แบบไหนคุ้มกว่าแผนประกันสุขภาพ ‘วงเงินคุ้มครองสูงแผนเดียว’ กับ ‘ความคุ้มครองต่ำหลายแผน’ แบบไหนคุ้มกว่า

กว่าจะตัดสินใจลงทุนกับประกันสุขภาพได้ไม่ใช่เรื่องง่าย ยังต้องมานั่งสับสนคิดวนเวียนอยู่ในใจอีกว่า ระหว่าง ‘วงเงินคุ้มครองสูงแผนเดียว’ กับ ‘ความคุ้มครองต่ำ จ่ายไม่แพง แต่ต้องสมัครหลายแผน’ แบบไหนคุ้มค่ากว่ากัน เพื่อไม่ให้เสียเวลาและเลือกได้ตรงใจมากขึ้น แรบบิท แคร์ จะขอมาวิเคราะห์แบบชัดจัดเต็มกันไปเลยว่า เลือกแบบไหนดีหรือด้อยกว่าอย่างไรบ้าง ข้อดีของ ‘แผนประกันสุขภาพวงเงินคุ้มครองสูง แผนเดียว’ วงเงินคุ้มครองสูง ทำให้มั่นใจได้ว่า จะสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการได้ ...