Thl Wa Business ทำป้ายทะเบียนรถยนต์หายต้องทำอย่างไร? มีขั้นตอนอะไรบ้าง

ทำป้ายทะเบียนรถยนต์หายต้องทำอย่างไร? มีขั้นตอนอะไรบ้าง

ฟรี คลังภาพถ่ายฟรี ของ กระจกบังลม, กระจกมองข้าง, กระโปรงหน้ารถ คลังภาพถ่าย

ถึงจะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย แต่ก็ใช่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้ นั่นก็คือการทำป้ายทะเบียนรถยนต์หาย โอกาสที่ป้ายทะเบียนหายอาจเกิดจากอุบัติเหตุ หรือเกิดตอนที่คุณลุยน้ำท่วมแล้วตัวยึดป้ายเป็นสนิม ทำให้หลุดหายไปได้ แน่นอนว่าเหตุการณ์เหล่านี้ อาจเกิดขึ้นกับคุณเมื่อไหร่ก็ได้ รู้ไว้ไม่เสียหาย ไปดูขั้นตอนการขอป้ายทะเบียนใหม่กัน

ป้ยทะเบียนรถยนต์หายขอใหม่ได้หรือไม่

หากเกิดกรณีที่คุณทำป้ายทะเบียนรถยนต์หาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็ตาม หายตอนเกิดอุบัติเหตุ หายตอนลุยน้ำท่วม ฯลฯ คุณสามารถติดต่อไปที่สำนักงานขนส่งที่รถของคุณได้จดทะเบียนไว้ เพื่อทำเรื่องขอป้ายทะเบียนรถยนต์ใหม่ได้เลย โดยไม่ต้องไปทำเรื่องแจ้งความ ให้ไปติดต่อที่ขนส่งโดยตรงได้เลย

ป้ายทะเบียนรถยนต์หายต้องทำเรื่องขอป้ายใหม่ตอนไหน?

เมื่อแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์หาย จะต้องติดต่อขอป้ายทะเบียนใหม่ที่ขนส่งทันที ไม่อย่างนั้นหากถูกตำรวจเรียกก็อาจมีความผิดได้ตามมาตรา พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท โดยคุณจะได้รับป้ายทะเบียนหลังไปทำเรื่องที่สำนักงานขนส่งภายใน 15 วันทำการ  ระหว่างนี้ให้คุณใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนชั่วคราวไปก่อน ให้สังเกตในใบเสร็จที่ระบุไว้ว่า “…ใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนได้ 90 วัน…” และมีลายเซ็นรับรองจากนายทะเบียน ยื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อถูกเรียกตรวจ

เตรียมเอกสารสำหรับขอป้ายทะเบียนรถยนต์ใหม่

การยื่นเอกสารสำหรับขอป้ายทะเบียนรถยนต์ใหม่ เนื่องจากป้ายทะเบียนรถยนต์หาย โดยเบื้องต้นจะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง
 • บัตรประชาชนของเจ้าของรถ (กรณีเจ้าของรถต้องดำเนินการด้วยตนเอง)
 • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง)

นอกจากนี้ยังมีกรณีอื่น ๆ อีกที่คุณอาจต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

กรณีรถยนต์ติดไฟแนนซ์

 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง
 • บัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อ
 • หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์
 • หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

โดยเจ้าของรถยนต์จะต้องดำเนินการขอป้ายทะเบียนรถยนต์ใหม่ด้วยตัวเอง

กรณีเป็นรถยนต์ของนิติบุคคล

 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง
 • หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 1 ปี
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
 • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ขั้นตอนการขอป้ายทะเบียนรถยนต์ใหม่

เมื่อคุณเตรียมเอกสารตามข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ให้คุณนำเอกสารสำหรับการขอป้ายทะเบียนรถยนต์ใหม่ มายื่นที่กรมขนส่งทางบกจังหวัด ที่คุณได้ทำการจดทะเบียนป้ายรถยนต์เท่านั้น โดยมีค่าดำเนินการขอรับป้ายทะเบียนใหม่เป็นเงิน 105 บาท (ค่าธรรมเนียมป้ายทะเบียนรถ 100 บาท และค่าคำขอแผ่นป้าย 5 บาท)  แต่ในกรณีที่ป้ายทะเบียนรถยนต์หายเป็นป้ายประมูล จะมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้าย 600 บาท และค่าคำขอแผ่นป้าย 5 บาท เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับป้ายทะเบียนรถยนต์ใหม่ภายใน 15 วั

ใช้กระดาษมาเขียนเป็นป้ายทะเบียนชั่วคราวได้หรือไม่?

สำหรับใครที่หวังดีเมื่อป้ายทะเบียนรถยนต์หาย ก็ไปนำกระดาษมาเขียนเลขทะเบียนแทนป้ายทะเบียนรถยนต์ที่หายไป ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะเป็นการทำผิด พ.ร.บ. รถยนต์ ฐานใช้แผ่นป้ายทะเบียนมีลักษณะไม่ถูกต้องตามที่กำหนด และยังเข้าข่ายการเปลี่ยนแปลง ปิดบัง ป้ายทะเบียนรถอีกด้วย ซึ่งความหวังดีของคุณอาจมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ที่มีความผิดก็เป็น เพื่อเป็นการป้องกันผู้ที่กระทำความผิดสวมทะเบียนรถยนต์หนีความผิด แล้วถ้าเกิดคุณกำลังอยู่ในระหว่างรอป้ายทะเบียน ก็สามารถยื่นใบเสร็จชำระเงิน ที่คุณไปร้องขอป้ายทะเบียนใหม่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อถูกเรียกตรวจได้เลย

เมื่อป้ายทะเบียนรถยนต์หายก็ไม่ต้องตกใจอีกต่อไป ไปยื่นขอป้ายทะเบียนรถยนต์ใหม่ได้ที่ขนส่ง ตามที่เราได้แนะนำไปในข้างต้นได้เลย เอกสารและขั้นตอนการยื่นก็ไม่ยุ่งยากเลย ดีกว่าต้องมาเสียค่าปรับ และสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถ มีไว้อุ่นใจแน่ ต้องประกันรถยนต์ชั้น 3+ ที่ Rabbit Care คุ้มกว่าประกันรถยนต์ชั้น 3 ธรรมดา ให้คุณได้อัปเกรดความคุ้มครองขึ้นมาในราคาคุ้ม และยังได้ค่าซ่อมรถอีกด้วย ยิ่งเลือกซื้อที่ Rabbit Care ก็สามารถแจ้งเคลมได้ง่าย ๆ ผ่าน Line official account แรบบิท แคร์ เพียงกดที่ปุ่มบน Rich menu เพื่อช่วยเหลือแจ้งเคลม เข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rabbitcare.com/car-insurance/type3-plus